Nabídka canisterapie

Canisterapie

Definice canisterapie

Definic toho, co je canisterapie, je mnoho. Vybírám tu, která mi připadá nejvýstižnější, je z první knihy, která u nás o canisterapii vyšla a to z knihy Lenky Galajdové “ Pes lékařem lidské duše”

“Canisterapie je terapie, která využívá pozitivní působení psa na zdraví člověka, přičemž pojem zdraví je zde myšlen dle definice WHO jako stav psychické, fyzické a sociální pohody.”

Všechny později vydané knihy na toto téma tuto definice pouze “říkají jinak”.

Co se ale skrývá za slovy “pozitivní působení psa na zdraví člověka”. Proč na nás může některý pes (ale nejen pes, ale i některá další zvířata, rostliny nebo některá místa) pozitivně působit.

Jak pes působí na člověka

Pozitivně na nás působí to, z čeho jsme schopni načerpat energii. Někteří psi mají schopnost vcítit se do člověka. Předat mu svoji energii. Tito psi se dají poznat podle pohledu očí, podle toho, že jsou schopni sami kontaktovat člověka, který to potřebuje. Jsou výborní na polohování, často sami nalézají správná místa, kam si mají k člověku lehnout. Dále jsou vhodnými společníky k relaxaci, ke komunikaci i ke smyslové stimulaci klientů. Psi s těmito schopnostmi jsou velmi citliví. Jsou schopni ze sebe vydat víc energie, než je pro ně bezpečné. Proto by měla být doba strávená u klientů pečlivě sledována. Pes by měl mít možnost dobití energie pohybem v přírodě, plaváním, relaxací s majitelem a klidným místem k odpočinku.

Dále je větší množství psů, kteří nejsou tolik vnímaví vůči jiným lidem a tudíž nevydávají při kontaktu s nimi tolik energie. Pokud potřebuji s klienty procvičovat různé dovednosti nebo dělat činnosti, které pro ně jinak nejsou příliš atraktivní, slouží tito psi jako výborná motivace. Např. pokud se s klientem učíme barvy, dítě bude výuku pojímat jako hru, když mu barevné míčky bude nosit pes.

Na tomto principu “učení se pro dítě stává hrou se psem” mohu s klientem procvičovat a rozvíjet jemnou i hrubou motoriku, řečové a kognitivní schopnosti.