Nabídka canisterapie

Testování canisterapeutického psa

Psa obklopují lidé s mentálním postižením
Testování psa

Testování vhodnosti psa pro výkon canisterapie

V naší republice existuje několik občanských sdružení a obecně prospěšných společností, které se zabývají canisterapií a v rámci své činnosti organizují i testování psů vhodných pro canisterapii. Problémem zůstává, že testování není jednotné, každá organizace má svůj vlastní testovací řád. Obvykle se však testování psa skládá z těchto základních situací:

Setkání psa s cizí osobou

Cizí člověk se přivítá s psovodem a se psem. Hladí psa na všech částech těla, může s ním i manipulovat např. ho postaví na stůl, zvedne mu nohu apod.

Zklidnění psa ze hry

Psovod prokáže, že dovede rozdováděného psa rychle zklidnit (Tato dovednost je v praxi velmi důležitá, neboť některé děti se bojí rychlých pohybů psa, ale s klidným ležícím psem rády spolupracují).

Reakce psa na více lidí v malém prostoru

Několik lidí najednou psa hladí, gestikulují, mluví nahlas.

Reakce psa na nezvyklé předměty

Do těsné psí blízkosti přicházejí lidé s deštníkem, člověk o berlích, člověk na vozíku a kontaktují ho.

Reakce na nabídnutí pamlsku

Pes by si měl brát pamlsek pomalu a v klidu a až po tom, co mu to psovod dovolí

Pes by ve všech těchto situacích měl zůstat v klidu. Může se leknout, ale nesmí v žádném případě reagovat agresivně.

Ovladatelnost

V další části zkoušky by měl pes prokázat základní ovladatelnost a dobrou spolupráci se psovodem. Měl by zvládnout cviky sedni, lehni, vstaň, chůzi u nohy na prověšeném vodítku a bez vodítka i za přítomnosti rušivých vlivů, (např. dalšího psa nebo jiného zvířete, člověka na kole nebo běžce apod.)

Dalšími důležitými cviky jsou odložení a aport.

Organizace, která testování psů provádí, by měla zajistit i proškolení psovodů. Pokud jsou tito lidé laiky tj. nemají vzdělání pedagogické, psychologické nebo zdravotní, měli by mít možnost seznámit se s tím, jak se chovat a jak komunikovat s lidmi se speciálními potřebami.

Mnozí lidé mají o canisterapii zkreslené představy, berou ji jako další aktivitu pro svého psa a teprve v praxi zjistí, že se jedná o náročnou činnost, jak pro ně, tak pro jejich psa a z tohoto důvodu svoje návštěvy ukončí.
Aby canisterapie měla pozitivní efekt je nutno ji provádět pravidelně, (alespoň jednou týdně) a dlouhodobě.

Welfare canisterapeutického psa

Ve dvojici člověk – pes musí panovat zcela jasné vztahy, kdy pes uznává člověka jako přirozenou autoritu. To znamená autoritu, která si své nároky nevynucuje násilím, ale kterou pes uznává díky jasné přirozené komunikaci, srozumitelnosti a také ochraně, kterou dokáže člověk svému psovi poskytnout.

Ze strany člověka to znamená znalost řeči těla psa, ovládání neverbální i verbální komunikace tak, aby pes signálům ze strany člověka jednoznačně rozuměl, umět rychle reagovat na vzniklé situace, umět předvídat a hlavně zůstat klidný i v nepříjemných situacích, neboť pes citlivě čte naše nálady a emoce a ihned na ně reaguje. To znamená, že když budeme mít strach, pes se začne taky bát.

Je třeba umět již podle jemných signálů rozpoznat, kdy už pes nemá dostatek energie, aby se mohl věnovat klientům, a zařadit činnost při které není třeba aktivní účast psa.

Pes musí mít možnost doplnit energii, kterou při canisterapii vydává. To znamená, klidné místo k odpočinku, kde nebude nikým rušen, kvalitní krmivo, možnost doplnění energie volným pohybem v přírodě. Pokud pes rád plave, je dobré dopřát mu i tuto aktivitu.

Pan Desenský, který se dlouhodobě úspěšně zabývá psí psychologií, ve své knize „Jak poznat psí duši“ píše: „Lidé běžné materiální společnosti jsou naladěni na poměrně nízkou frekvenci. O stupínek níž je úroveň slabých energií, lítosti, sebelítosti, smutku, depresí, agrese, nenávisti, zloby a slabosti. Psi jsou na energetické stupnici výše, než lidé. Napojují se na frekvenci člověka a vytahují ho výše. Proto psi dovedou pomáhat lidem. Využívá se toho v různých formách canisterapie a je dobré vybírat psy, kteří mají předpoklady a vysokou schopnost vlastní regenerace a tím, že pomáhají lidem, neohrožují sami sebe.“